BE/BArch Entrance Result2075-आतुल कुमार कर्णले TOP गर्‍यो 

पर्सा जिल्ला को आतुल कुमार कर्णले २०७५ को IOE  Entrance Exam को TOP  गर्‍यो ।

कृपया तलको लिन्क लाई क्लिक गरेर हेर्न सक्नु हुन्छ अन्य उतिर्न Students हरुको result ।

Ioe-entrance-result

इ.अ.सं. प्रवेश परीक्षा बोर्डबाट शैक्षिक बर्ष २०७५/०७६ को लागि स्नातक तह (B.E./B.Arch) तहको मिति २०७५/०४/१८ देखि २०७५/०४/३० सम्म संचालित प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुने परीक्षार्थीहरुको निम्नानुसारको नतिजा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ । प्रकाशित नतिजालाई आधार मानी इ.अ.सं. अन्तर्गतका आंगिक क्याम्पस तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुले इ.अ.सं. एकीकृत भर्ना अनुगमन समितिले प्रकाशित गर्ने कार्य तालिका अनुसार भर्ना सम्बन्धी कार्य गर्न गराउन सुचित गरिन्छ ।

Collected from IOE official website.